สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วังตามัว

รหัสวัด
04480114002

ชื่อวัด
วังตามัว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
เดือน กันยายน ปี 2483

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน กันยายน ปี 2530

ที่อยู่
บ้านวังตามัว

เลขที่
196

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
นิตโย

แขวง / ตำบล
วังตามัว

เขต / อำเภอ
เมืองนครพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48000

เนื้อที่
24 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา

มือถือ
0895697307

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 11:20:50

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

รายการพระ

พระมหาทรงฤทธิ์ ฐิตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระตื้น คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระจัด ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 17 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู 15 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

พุทธอุทยานพรเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

พุทธอุทยานพรเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

พุทธอุทยานพรเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการสังฆสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566