สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กระโพธิ์ช่างหม้อ

รหัสวัด
04330504004

ชื่อวัด
กระโพธิ์ช่างหม้อ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2546

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564

ที่อยู่
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ

เลขที่
๑๕๓

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดองกำเม็ด

เขต / อำเภอ
ขุขันธ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33140

เนื้อที่
๑๗ ไร่ ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
๐๘๑ ๐๖๔ ๔๘๗๔

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 41

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:54:54

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดกระโพธิ์ช่างหม้อ วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ เดิมตั้งอยู่ ณ ร่องวัดกระโพธิ์ ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๕๐๐ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ย้ายมาตั้งที่ ๑๕๓ หมู่ที่ ๖ บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ อนุญาตเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ - งาน - ตารางวา โดยมีพระอธิการชาญ อนาลโย เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกที่แต่งตั้งเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น