สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ศรีสะอาด

รหัสวัด
04480103007

ชื่อวัด
ศรีสะอาด

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2476

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านดอนยานาง

เลขที่
243

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาทราย

เขต / อำเภอ
เมืองนครพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48000

เนื้อที่
2 ไร่ ไร่ 3 งาน งาน 20 ตารางวา ตารางวา

มือถือ
0862334938

จำนวนเข้าดู : 19

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2566 12:59:50

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
                วัด ศรีสะอาด ตั้งวัดเมื่อวันที่ – เดือน - พ.ศ. 2476
ประวัติวัด วัดศรีสะอาด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ บ.ดอนยานางม.๑ ต.นาทราย อ.เมือง จ.นรพนมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ ๒ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวาวัดศรีสะอาด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒475 มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน 4 รูป

รายการพระ

พระครูอัครธรรโมภาส อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น