สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกระมอล

รหัสวัด
04330424002

ชื่อวัด
วัดกระมอล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 18 เดือน กันยายน ปี 2527

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน ตุลาคม ปี 2532

ที่อยู่
บ้านกระมอล

เลขที่
62

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งใหญ่

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
6 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา

มือถือ
0985977537

โทรศัพท์
0985977537

จำนวนเข้าดู : 172

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 13:52:32

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกระมอล เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยว จิตใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นที่สักการบูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล รวมทั้ง บ้านกระมอล(ชื่อในปัจจุบัน) เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานจะ ได้กล่าวพอสังเขปคือ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมา และจากข้อมูลที่ได้ นายบัวพันธ์ ระม้าย (อดีตผู้ใหญ่บ้านกระมอล) พอที่จะสืบค้นได้คือ จาก ครอบครัวนายดำ ศิลาคำ และครอบครัวนายแดง ยอดสิงห์ ทั้งสองครอบครัว ได้อพยพมาจากบ้านกันจด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมาตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินอยู่ใน บ้านกระมอลระกา(ชื่อบ้านเดิม) หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อจาก บ้านกระมอลระกา เป็นบ้านกระมอล หมู่ที่ ๓) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปกครองโดย นาย ชาญชัย รุ่งธนศักดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านกระมอล

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (110.22 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (109.68 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (223.19 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการโชติกูล โกสลฺโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

พระเสน ขนฺติพโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระนิยม นิปุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระสุทิน ทินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น