สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งศรีสุข

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดทุ่งศรีสุข

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตาดทอง

เขต / อำเภอ
เมืองยโสธร

จังหวัด
ยโสธร

ไปรษณีย์
35000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:50:31

ข้อมูลเมื่อ : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:50:31

 
 
 
 

รายการพระ

พระอธิการรุ่งระวี อตฺถสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระวินัย ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระชนรรถ คุตตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

หอระฆัง

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

บริเวรรอบวัด

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

กุฏิเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น