สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธยาราม

รหัสวัด
04330413013

ชื่อวัด
วัดโพธยาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน มิถุนายน ปี 2560

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านนาโพธิ์

เลขที่
200

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ชำ

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
14 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา

มือถือ
0610978955

จำนวนเข้าดู : 14

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 21:39:07

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 08:11:07

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากชาวบ้านนาโพธิ์ ยังไม่วัดหรือที่พักสงฆ์ที่ใกล้กับหมู่บ้านเวลาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องไปวัดญาณสามัคคีต่อมาก็ไปวัดโพธิ์มูลธรรม เพราะการเดินทางลำบากก็เลยชาวบ้านปรึกษาหารือกันว่าบ้านเรามีที่ดินแปลงหนึ่ง มีเนื้อที่พอที่จะสร้างกุฏิและห้องน้ำก็เลยได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์และได้ขออนุญาตสร้างเป็นวัดถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการพิศ พุทฺธสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระสวัสดิ์ ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

สามเณรสมพร สีสิงห์

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น