สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดกระทิง

รหัสวัด
04330801002

ชื่อวัด
วัดกระทิง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2497

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม ปี 2538

ที่อยู่
บ้านกระทิง

เลขที่
103

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
สิ

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
12 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

มือถือ
0611149922

อีเมล์
zggg472@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 46

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 06:25:50

ข้อมูลเมื่อ : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 11:58:15

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกระทิง  ตำบลสิ
             รหัสวัด 0433080100  ตั้งอยู่ที่บ้านกระทิง   เลขที่  103 หมู่ที่  ๒ ถนน ................ตำบล สิ  อำเภอ  ขุนหาญ  จังหวัด  ศรีสะเกษ  โทรศัพท์  0611149922  โทรสาร..................
สังกัดคณะสงฆ์      มหานิกาย              
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่   ๑๒  ไร่  ๑  งาน  ๑๒   ตารางวา
โฉนดที่ดิน เลขที่ 18836  เล่ม  189  หน้า  36
อาณาเขต  
ทิศเหนือ                  จดที่ดินแม่มล  วรรณทอง  นายยอง  คำนึก
ทิศใต้                      จดที่ดินนายยอง  คำนึก  โรงเรียนบ้านกระทิง
ทิศตะวันออก            จดที่ดินนายเคลือบ  พรหมรินทร์
ทิศตะวันตก              จดที่ดินนายควน  ดาวงษ์
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 
                กุฎีสงฆ์        จำนวน  ๓  หลัง
                อุโบสถ        จำนวน  ๑  หลัง
                โรงครัว         จำนวน  ๑  หลัง
                หอระฆัง       จำนวน  ๑  หลัง
                ศาลาการเปรียญ  จำนวน  ๑  หลัง
                ศาลาลำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง
                ฌาปนสถาน (เมรุ)  จำนวน  ๑  หลัง
                อาคารเก็บพัสดุ  จำนวน  ๒  หลัง
                ห้องน้ำห้องสุขา  จำนวน  ๓  หลัง
กุฎีสงฆ์หลังที่  ๑
        พ.ศ.๒๕๒๑  ๑ ดำเนินก่อสร้างกุฎีสงฆ์  (หลังที่  ๑)    วัดกระทิง   ตำบลสิ    อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ   ๑  หลัง    ลักษณะทรงไทย  ๒  ชั้น    ขนาดกว้าง  ๘  เมตร    ยาว    ๑๒    เมตร   ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  ชั้นบนสร้างด้วยไม้เนื้อแข็ง    โครงหลังคาจัดมุงด้วยหลังคาเหล็ก  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่   

สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๘๔,๓๐๐  บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามร้อยบาท)
    
หอระฆัง
        พ.ศ.๒๕๓๒   ดำเนินการก่อสร้างหอระฆัง  ๑  หอ   วัดกระทิง    ตำบลสิ       อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ๑ หลัง ลักษณะทรงไทย สองชั้น  ขนาดกว้าง  ๓  เมตร ยาว   ๓   เมตร    โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    โครงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก  มุงด้วยกระเบื้อง ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า   แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๒๒๑๐,๕๔  บาท
(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสี่บาทถ้วน)
อุโบสถ
         พ.ศ.๒๕๓๘   ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ  ( ๑ หลัง)  วัดกระทิง  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ     ๑     หลัง      ลักษณะทรงไทยจัตุรมุข   ชั้นเดียว   กว้าง   ๒๐  เมตร   ยาว   ๒๐  เมตร   โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลายไทยปูนปั้นบนหน้าต่างและเสา      หลังคาโครงเหล็ก  มุงด้วยกระเบื้อง     พื้นหินขัด  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๓๒๕๕,๐๐๐ บาท
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 
โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังที่ ๑
        พ.ศ.๒๕๔๐   ดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์  (หลังที่ ๑)   วัดกระทิง  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  ๑  หลัง    ลักษณะทรงไทย      ชั้นเดียว    ขนาดกว้าง    ๘   เมตร   ยาว  ๑๐   เมตร    สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก   โครงหลังคาไม้    มุงด้วยหลังคาเหล็ก   ทาสี    ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๓๒,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 
กุฎีสงฆ์หลังที่  ๒
        พ.ศ.๒๕๔๑   ดำเนินการก่อสร้างกุฎีสงฆ์  (หลังที่ ๒) วัดกระทิง     ตำบลสิ     อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ    จำนวน  ๑  หลัง  ทรงไทยชั้นเดียว ขนาดกว้าง  ๘.๔๐ เมตร  ยาว  ๑๐  เมตร  ตัวอาคารและโครงหลังคาสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มุงด้วยหลังคาเหล็ก  พื้นปูด้วยกระเบื้อง    ทาสี    ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๒๕๒,๑๘๘  บาท
(สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

 
โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์หลังที่  ๒
        พ.ศ.๒๕๔๒   ดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์  (หลังที่  ๒)  วัดกระทิง  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑  หลัง  ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างคอนกรีตผสมไม้เนื้อแข็ง   พื้นขัดละเอียด  โครงหลังคาไม้      มุงด้วยสังกะสีชนิดหนา      ทาสี     ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๗๔,๐๐๐  บาท
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 
ฌาปนสถาน  (เมรุ)
       ดำเนินการก่อสร้างเมรุฌาปนกิจศพ   (๑  หลัง)  วัดกระทิง  ตำบลสิ   อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑   ลักษณะหลังคาทรงไทยจัตุรมุข   ตัวอาคาร   ด้านหลังยื่นออกไป     ขนาดกว้าง    ๖   เมตร   ยาว   ๙   เมตร    สร้างด้วย   คอนกรีตเสริมเหล็ก   ก่ออิฐถือปูน     มีบันใดขึ้น   ๓  ด้าน  ติดราวลูกกรง  กระเบื้องเคลือบ พื้นทำด้วยหินขัด ติดตั้งเตาเผาด้วยถ่าน  ประดับลวดลายปูนปั้น     ตัวอาคาร    และโครงหลังคาสร้างด้วยคอนกรีตเหล็ก     มุงด้วยกระเบื้องสุโขทัย  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 
หอฉันภัตตกิจ
        พ.ศ.๒๕๕๓   ดำเนินการก่อสร้างหอฉัน   และโรงเก็บเครื่องครัว (๑  หลัง)   วัดกระทิง    ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  ลักษณะทรงไทย ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๗  เมตร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน  โครงหลังคา  ไม้   มุงด้วยสังกะสีชนิดหนา    พื้นขัดละเอียด    ทาสี   ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๗๑,๕๐๐ บาท
(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 
ห้องน้ำห้องสุขาหลังที่  ๑
       ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา  (หลังที่ ๑) วัดกระทิง  ตำบลสิ   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑  หลัง ลักษณะทรงไทยประยุกต์  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว   ๒๘  เมตร  จำนวน   ๑๔   ห้อง    สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่ออิฐถือปูน  โครงหลังคาเหล็ก  มุงด้วยกระเบื้อง  พื้นปูด้วย กระเบื้อง  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๖,๗๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 
ศาลาการเปรียญ
        พ.ศ. ๒๕๕๙  ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญ   วัดกระทิง   ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ      จำนวน    ๑  หลัง    ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว  ขนาด   กว้าง   ๑๔   เมตร   ยาว   ๒๗   เมตร   ตัวอาคาร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีปูนปั้นลายไทยบริเวณขอบหน้าต่าง   ลักษณะหลังคาทรงไทยตรีมุข      มีประตูเข้า     ๓     ช่อง      ประตูทำด้วยไม้เนื้อแข็งประดับกระจก   หน้าต่างมีลักษณะอลูมิเนียมประดับกระจกใสชนิดหนา    มุงด้วยหลังคา  เหล็กมีฟลอยกันความร้อนรอง  ตีฝ้าปิดโครงหลังคา  พื้นปูด้วยกระเบื้อง   ทาสี    ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท
(หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 
กุฎีสงฆ์หลังที่ ๓
        พ.ศ.๒๕๖๐  ดำเนินการก่อสร้างกุฎีสงฆ์  (หลังที่ ๓) วัดกระทิง     ตำบลสิ     อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ    จำนวน  ๑  หลัง  ทรงไทยชั้นเดียว ขนาดกว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร  ตัวอาคารติดประตู  และหน้าต่างกระจก โครงอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก   มุงด้วยหลังคาเหล็กพื้นปูด้วยกระเบื้อง    ทาสี    ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์  
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๒๕,๖๓,๐๐๐  บาท
(สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

 
ห้องน้ำห้องสุขาหลังที่ ๒
       ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา  (หลังที่ ๒) วัดกระทิง  ตำบลสิ   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑  หลัง ลักษณะโมเดิร์นประยุกต์  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว   ๘.๕๐    เมตร  จำนวน   ๓   ห้อง    สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  ก่ออิฐถือปูน  โครงหลังคาเหล็ก  มุงด้วยหลังคาเหล็ก  พื้นปูด้วย กระเบื้อง  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์
สิ้นค่าก่อสร้าง  ๕๓,๒๐๐  บาท
(ห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 
ศาลาบำเพ็ญกุศล
        พ.ศ.๒๕๖๑  ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล  (๑  หลัง)   วัดกระทิง   ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ      จำนวน    ๑  หลัง    ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว  ตรีมุข ขนาด   กว้าง   ๑๐  เมตร   ยาว   ๒๖   เมตร   ตัวอาคาร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีหน้าต่างบานไม้สวมกระจกใส  ประตูทางเข้า  ๓  ช่องด้านหน้า   ลักษณะหลังคาทรงไทยตรีมุข      โครงหลังคาเป็นเหล็ก  มุงด้วยหลังคาเหล็ก  ตีฝ้าปิดโครงหลังคา   พื้นปูด้วยกระเบื้อง   ทาสี    ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์ 
สิ้นคาก่อสร้าง  ๑๘๓๒,๕๐๐  บาท
(สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

 
ห้องน้ำห้องสุขหลังที่  ๓
     พ.ศ.๒๕๖๔  ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา  (หลังที่ ๓) วัดกระทิง  ตำบลสิ   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  ๑  หลัง ลักษณะหน้าแหงนประยุกต์  ขนาดกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ๒.๕๐  ห้อง  ห้องสำหรับทำครัว  ๑  ห้อง  ยาวออกด้านข้างอีก  ๔  เมตร   ขนาดความยาวรวม  ๑๐.๕๐  เมตร  สร้างด้วยคอนกรีต  เสริมเหล็ก  ก่ออิฐถือปูน  โครงหลังคาเหล็ก  มุงด้วยหลังคาเหล็ก  พื้นปูด้วยกระเบื้อง  ทาสี  ติดตั้งระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จบริบูรณ์
สิ้นค่าก่อสร้าง ๗๓,๒๐๐  บาท
(เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

 
    
ประวัติวัดโดยสังเขป
        วัดกระทิง  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ   ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.๒๔๗๙  โดยคณะกรรมการชาวบ้าน  ได้ประชุมปรึกษาหารือกันจะจัดตั้งวัดและสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาจึงได้ดำเนินการจัดสร้างวัด  ณ  ทิศใต้ของหมู่บ้าน  จากนั้นได้นิมนต์พระเจ๊ก  (ไม่ปรากฎฉายา)  จากวัดกันจด  ตำบลกระหวัน  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  มาพำนักจำพรรษาทำหน้าที่ปกครองดูแลวัด  เป็นวัดสังกัดมหานิกาย  ภายปกครองของคณะสงฆ์ตำบลสิ   โดยตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  ๑๐๓  บ้านกระทิง  หมู่ที่  ๒  ตำบลสิ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นวัดชนิดวัดราษฎร์   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๒  ไร่ ๑ งาน ๑๒  ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่  ๑๔  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๘  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว  ๓๕  มตร
การบริหารการปกครอง
โดยปรากฏนามเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์สืบมาจากพระเจ๊ก  ดังต่อไปนี้ 
        ๑. พระอธิการทอน  ปญฺจสาโร   ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๕๐๕
        ๒. พระอธิการอุทิศ  ขนฺติธมฺโม  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ.๒๕๐๕ – ๒๕๒๗
        ๓. พระอธิการสังข์  อนุตฺตโร  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๒
        ๔. พระครูรัตนสังฆกิจ  (แก้ว  อาภากโร)  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.๒๕๓๒  - ๒๕๖๐
        ๕. พระมหาเสกสรร  ธมฺมโชโต  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน
หมู่บ้านในเขตสังกัด  ๒  หมู่บ้าน  คือบ้านกระทิง  กับบ้านใหม่พัฒนา 
มีเสนาสนะและถาวรวัตถุ  ดังนี้
        ๑. อุโบสถจตุรมุข  ๑  หลัง  ขนาดกว้างและยาว  ๒๐  เมตร
        ๒. กุฏิที่พำนักของพระภิกษุสามเณร  ๓  หลัง  ดังนี้
                ๑.๑  กุฏิสำนักงานเจ้าอาวาส ลักษณะทรงไทย  กว้าง  ๖  เมตร ยาว  ๑๒  เมตร
                ๑.๒ กุฏิพำนักของพระภิกษุสามเณรทั่วไป  หลังที่  ๑  ทางทิศใต้ของวัด  ลักษณะทรงไทย
     ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร
๑.๓ กุฏิที่พำนักของพระภิกษุสามเณรทั่วไป  หลังที่ ๒  ทางทิศตะวันออกของวัด  ลักษณะ
     ทรงไทยกว้าง  ๑๔  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร 
        ๓. หอฉัน  ๒  หลัง  ลักษระทรงไทยประยุกต์  ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร
        ๔. หอระฆัง  ๑  หลัง  ลักษณะทรงไทย  ๒  ชั้น  ขนาดสูง  ๗  เมตร  กว้างและยาว  ๓  เมตร
        ๕. โรงเก็บพัสดุ  ๒ หลัง  หลังที่  ๒  ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๙  เมตร 
            โรงเก็บพัสดุ  หลังที่  ๒  ขนาดกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร
        ๖. ศาลาการเปรียญ  ได้รับพระอนุญาตจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เป็นศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ได้นามว่า  “ศาลาโสมสวลี  ๕๒  ปี  ขนาดกว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๗  เมตร 
        ๗. ศาลาบำเพ็ญกุศล  ลักษระทรงไทย  ขนาดกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร 
              การศึกษา
              การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้รับรางวัล

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (576.11 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (74.68 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (720.29 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาเสกสรร ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-08-2565

พระหมี ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระอนุสรณ์ สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระรังสรรค์ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระปัณณวัฒน์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น