สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์ป่าศรีดอนมดแดง

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์ป่าศรีดอนมดแดง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านศรีดอนมดแดง

เลขที่
-

หมู่ที่
13

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เหล่าแดง

เขต / อำเภอ
ดอนมดแดง

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34000

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

มือถือ
093-3931391

จำนวนเข้าดู : 157

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 00:49:48

ข้อมูลเมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 12:02:53

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด  ป่าศรีดอนมดแดง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ..๒๕๓๘....
     วัดป่าศรีดอนมดแดง ได้ใบรับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีดอนมดแดง ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง  อุบลราชธานี
โดยมีผู้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัดมีผู้นำและชาวได้ประชุมกัน มีมัติที่จะสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นในต้อนนั้น
ได้มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านวาปีมาเป็นที่ปรึกษา ในการสร้างผู้รวมก่อสร้างมีผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านศรีดอนมดแดง
๑.บัวเรียน เดชะคำภู  ๒.พ่อใหญ่ดี พูลสุข  ๓.พ่อใหญ่โสม นันตะเสน  ๔.พ่อใหญ่โฮม กุณะ
ได้ช่วยกันสร้าง และเป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด

  • ลำดับเจ้าสำนักสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
  •  สำนักสงฆ์ มีพระภิกษุหมุนเวียนกันมา ครั้งละไม่นาน ยังไม่สามารถระบุชื่อ-ฉายาได้ชัดเจน
  • มีรักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ  พระอานนท์   เทวธมฺโม
  •   เข้ามาดูแลพัฒนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ - จนถึงปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (163.93 kb)

รายการพระ

พระอานนท์ เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น