สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระใหญ่

รหัสวัด
04330414014

ชื่อวัด
วัดพระใหญ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2555

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านกระแชงเมืองใหม่

เลขที่
333

หมู่ที่
17

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กระแชง

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0611612078

จำนวนเข้าดู : 543

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:05:23

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัด พระใหญ่ สร้างเมื่อพ.ศ.ใดไม่ปรากฏหลักฐาน เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ชาวบ้านกระแชงได้แผ้วถางป่าบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันพบเศียรพระพุทธรูปและเศษซากอิฐที่เป็นองค์พระ เลยพร้อมใจกันพัฒนาให้เป็นที่พักสงฆ์เพื่อรักษาองค์ซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ ภายหลังได้มีการขออนุญาตสร้างวัดขึ้นโดยมีนายคำภา แก้วฤาษี เป็นตัวแทนของชุมชนในการขอสร้างวัด ตั้งวัดได้ประกาศเป็นวัดถูกต้องเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

รายการพระ

พระอธิการบุญชื่น ตปสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-10-2565

พระเจร ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระกิจติชัย ธรรมสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2566

พระบุษกร ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-02-2566

พระสัญญา ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2566

พระวีรชัย ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระเลิศพิพัฒน์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระขันธ์ทอง ฐิตสุโข

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระประจักษ์ อคฺคธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-02-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระประยุกต์ โชติปัญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2566

พระสุวิช ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น