สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีขุนหาญ

รหัสวัด
04330801003

ชื่อวัด
วัดศรีขุนหาญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2507

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2509

ที่อยู่
บ้านศรีขุนหาญ

เลขที่
1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ขุนหาญ - สำโรงเกียรติ

แขวง / ตำบล
สิ

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
44 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 472

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:12:11

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวัดศรีขุนหาญ

      เดิมทีวัดศรีขุนหาญเป็นสถานที่ราชการได้ยกเว้นเอาไว้เพื่อจัดเป็นที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้มากมายหลายชนิดด้วยกัน  บริเวณวัดศรีขุนหาญมีเนื้อที่ประมาณ  ๔๔  ไร่  ๒  งาน  ซึ่งคณะรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศเสนอตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  เรียกว่า  กิ่งอำเภอขุนหาญขึ้น  เมื่อปี พ.ศ  ๒๔๙๘  จึงประกาศตั้งเป็นอำเภอสมบูรณ์แบบ  ทางคณะข้าราชการนำโดยนายอำเภอและส่วนราชการทั้งหลายก็มองเห็นความสำคัญ  จึงกันที่เอาไว้เพื่อจัดตั้งทำเป็นวัดประจำอำเภอ  เมื่อมีสถานที่ตั้งวัดแล้วทางท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระเทพวรมุนี  ได้เสนอแต่งตั้งพระครูสิริกันทรลักษ์  ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกิ่งอำเภอขุนหาญในสมัยนั้น  เมื่อท่านมาอยู่  ท่านไปประจำที่วัดบ้านดาน แล้วหลวงพ่อพร้อมทั้งคณะกรรมการ  ทหาร  ก็ได้ประชุมกันเพื่อเสนอแต่งตั้งวัดศรีขุนหาญ  เมื่อ พ.ศ  ๒๔๙๘  และได้สร้างเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบมหาเถรสมาคมเมื่อปี พ.ศ  ๒๕๐๖  โดยมีท่านพระครูสิริกันทรลักษ์เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอขุนหาญรูปแรก
     ดังนั้นทางคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ  จึงยึดหลักว่า  วัดศรีขุนหาญนั้น  เป็นวัดประจำอำเภอ  เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมาหลังจากที่พระครูสิริกันทรลักษ์มรณภาพลง  ก็มีท่านพระครูภัทรกิจวิธาน  หรือที่รู้จักกันในนาม  "หลวงพ่อน้อย"  เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง ตามลำดับมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินตั้งวัด (3.85 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสารภัทรกิจ ฐิตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสุริยา เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ถวายพระประธาน ว...

ข้อมูลเมื่อ 21-10-2565

เปิดดู 132 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น