สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีขุนหาญ

รหัสวัด
04330801003

ชื่อวัด
วัดศรีขุนหาญ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2507

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2509

ที่อยู่
บ้านศรีขุนหาญ

เลขที่
1

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
ขุนหาญ - สำโรงเกียรติ

แขวง / ตำบล
สิ

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
44 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 224

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:12:11

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาวัดศรีขุนหาญ

      เดิมทีวัดศรีขุนหาญเป็นสถานที่ราชการได้ยกเว้นเอาไว้เพื่อจัดเป็นที่สาธารณะประโยชน์  ซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้มากมายหลายชนิดด้วยกัน  บริเวณวัดศรีขุนหาญมีเนื้อที่ประมาณ  ๔๔  ไร่  ๒  งาน  ซึ่งคณะรัฐบาลในสมัยนั้นได้ประกาศเสนอตั้งเป็นกิ่งอำเภอ  เรียกว่า  กิ่งอำเภอขุนหาญขึ้น  เมื่อปี พ.ศ  ๒๔๙๘  จึงประกาศตั้งเป็นอำเภอสมบูรณ์แบบ  ทางคณะข้าราชการนำโดยนายอำเภอและส่วนราชการทั้งหลายก็มองเห็นความสำคัญ  จึงกันที่เอาไว้เพื่อจัดตั้งทำเป็นวัดประจำอำเภอ  เมื่อมีสถานที่ตั้งวัดแล้วทางท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  พระเทพวรมุนี  ได้เสนอแต่งตั้งพระครูสิริกันทรลักษ์  ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกิ่งอำเภอขุนหาญในสมัยนั้น  เมื่อท่านมาอยู่  ท่านไปประจำที่วัดบ้านดาน แล้วหลวงพ่อพร้อมทั้งคณะกรรมการ  ทหาร  ก็ได้ประชุมกันเพื่อเสนอแต่งตั้งวัดศรีขุนหาญ  เมื่อ พ.ศ  ๒๔๙๘  และได้สร้างเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมาย  กฎระเบียบมหาเถรสมาคมเมื่อปี พ.ศ  ๒๕๐๖  โดยมีท่านพระครูสิริกันทรลักษ์เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอขุนหาญรูปแรก
     ดังนั้นทางคณะสงฆ์อำเภอขุนหาญ  จึงยึดหลักว่า  วัดศรีขุนหาญนั้น  เป็นวัดประจำอำเภอ  เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ  ต่อมาหลังจากที่พระครูสิริกันทรลักษ์มรณภาพลง  ก็มีท่านพระครูภัทรกิจวิธาน  หรือที่รู้จักกันในนาม  "หลวงพ่อน้อย"  เป็นเจ้าอาวาสรูปที่สอง ตามลำดับมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินตั้งวัด (3.85 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสารภัทรกิจ ฐิตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสุริยา เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ถวายพระประธาน ว...

ข้อมูลเมื่อ 21-10-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น