สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญมหาชาติ หรือบุญเดือนสี่

กำหนดการทำบุญมหาชาติประจำปี ๒๕๖๗
ณ วัดแก้วมงคล บ้านกุดสมบูรณ์ หมู่ ๗ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
          เนื่องด้วยชาวบ้านกุดสมบูรณ์ หมู่ ๗ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีความพร้อมเพรียงใจกันจัดงานบุญมหาชาติประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้น ณ วัดแก้วมงคล เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดการดังนี้
          วันจันทร์ที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ( แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ )       เป็นวันรวม 
                       เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีแห่ผ้าผเหวด หรือแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
                       เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วฟังเทศน์ มาลัยหมื่น มาลัยแสน
          วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ( แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ )      เป็นวันแสดงธรรม
                       เวลา ๐๔.๐๐ น. เริ่มพิธีแห่ข้าวพันก้อน และเริ่มฟังเทศน์เวสสันดรชาดก ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

           จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนผู้สนใจ ใคร่ในการฟังธรรมเทศนา เวสสันดรชาดก ได้มาร่วมในงานนี้โดยทั่วกัน เทอญ.

 

วันที่จัดงาน : 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดย : วัดแก้วมงคล

ที่อยู่ : ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 297

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 15:08:21

ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม พ.ศ. 2567 15:08:21

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

บุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสาม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2566

เปิดดู : 265

บุญข้าวสาก

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2566

เปิดดู : 217

งานบุญสลากภัตร(บุญข้าวสาก) ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2565

เปิดดู : 211

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี2566

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 211

งานบุญข้าวประดับดิน (ในวันฝนตก)

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 114

บุญกฐินวัดศรีนันทาราม 2565

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2565

เปิดดู : 113

กิจกรรมรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลคำชะอี

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

เปิดดู : 108

ปฎิบัติกรรมฐานและสักการะเวียนเทียน

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เปิดดู : 107