สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๖ ณ.วัดป่านาจาน บ้านนาจาน ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ ด้วยเป็นประเพณีประจำปีของวัดป่านาจานถึงฤดูเข้าพรรษาจะมีประเพณีบุญสังฆทานของทุกปีสำหรับปีนี้ทางวัดป่านาจานได้กราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรในสาขาต่างๆ มาร่วมงานและขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้ที่ใฝ่ในการบริจาคทานรักษาศีลเข้าร่วมงานวันเวลาดังกล่าวด้วยจักเป็นบุญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรโลงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีมิตรภาพของมวลชน วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบไป กำหนดการดังนี้ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ เวลา ๐๗-๐๐ น. ต้อนรับพระภิกษุ-สามเณรพร้อมคณะศรัทธาทานจากคุ้มวัดต่าง ๆ เวลา ๐๙-๐๐ น. เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นมหาสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาและรับประทานร่วมกันเป็นเสร็จพิธี จึงเรียนมาด้วยความนับถือ คณะสงฆ์วัดป่านาจาน

 
  ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๖
     ณ.วัดป่านาจาน บ้านนาจาน ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
                       จังหวัดอุบลราชธานี  
  วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ  ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ
 

   
         
 
ด้วยเป็นประเพณีประจำปีของวัดป่านาจานถึงฤดูเข้าพรรษาจะมีประเพณีบุญสังฆทานของทุกปีสำหรับปีนี้ทางวัดป่านาจานได้กราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรในสาขาต่างๆ มาร่วมงานและขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้ที่ใฝ่ในการบริจาคทานรักษาศีลเข้าร่วมงานวันเวลาดังกล่าวด้วยจักเป็นบุญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรโลงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีมิตรภาพของมวลชน วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบไป

กำหนดการดังนี้
 
      วันพุธที่ ๒๗ กันยายน  พ.ศ  ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ
เวลา ๐๗-๐๐ น. ต้อนรับพระภิกษุ-สามเณรพร้อมคณะศรัทธาทานจากคุ้มวัดต่าง ๆ
เวลา ๐๙-๐๐ น. เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นมหาสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาและรับประทานร่วมกันเป็นเสร็จพิธี
 
                           จึงเรียนมาด้วยความนับถือ
                             คณะสงฆ์วัดป่านาจาน

วันที่จัดงาน : 27 กันยายน พ.ศ. 2566 - 27 กันยายน พ.ศ. 2566

โดย : วัดนาจาน

ที่อยู่ : ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 96

ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 15:15:34

ข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 15:15:34

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

บุญมหาชาติ หรือบุญเดือนสี่

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2567

เปิดดู : 829

บุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสาม

ข้อมูลเมื่อ : 23-01-2566

เปิดดู : 349

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ปี2566

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2566

เปิดดู : 272

บุญข้าวสาก

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2566

เปิดดู : 240

งานบุญสลากภัตร(บุญข้าวสาก) ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2565

เปิดดู : 225

บุญกฐินวัดศรีนันทาราม 2565

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2565

เปิดดู : 134

กิจกรรมรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลคำชะอี

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

เปิดดู : 132

ปฎิบัติกรรมฐานและสักการะเวียนเทียน

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เปิดดู : 129

งานบุญข้าวประดับดิน (ในวันฝนตก)

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 127