สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระธาตุประสิทธิ์

รายละเอียด
  พระธาตุประสิทธิ์ ประดิษฐานอยู่ภายใน วัดธาตุประสิทธิ์ ตั้งอยู่ใน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นเจดีย์โบราณ ที่ไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไหร แต่ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2376 และมีการจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม ภายในจะบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง และพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมาก ซึ่งพระธาตุนี้ยังเป็น พระธาตุประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี

โดย : วัดธาตุประสิทธิ์

ที่อยู่ : ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 22:29:21

ข้อมูลเมื่อ : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 22:29:21

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 8

พระประธานในอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 12

หอระฆัง

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 17

พระประธานในอุโบสถ

โดย : ศรีมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

เปิดดู : 9

พระพุทธะเอกะ (หลวงพ่อหนึ่ง)

โดย : ดอนหวาย

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

เปิดดู : 28

วัดไชยาราม

โดย : ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 10

พระพุทธรัตนรังสี

โดย : สว่างป่งเชือก

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู : 13

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : ตับเต่าเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู : 12

เมรุ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 11