สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

พิธีเปิดกิจกรรมอบรมโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชนชุมชนตำบลซำ“พุทธทายาท ทายาทแห่งธรรม รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ ในยุค Next Normal”

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชนชุมชนตำบลซำ“พุทธทายาท ทายาทแห่งธรรม รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ ในยุค Next Normal” เป็นความร่วมระหว่างวัดบ้านแทง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเปิดโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 “พุทธทายาท ทายาทแห่งธรรม รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ ในยุค Next Normal” เพื่อปลูกจิตสำนักให้เด็กและเยาวชน ได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างถูกต้องดีงาม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง เพื่อตนเอง
ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโพธิสิริสารธรรม เจ้าคณะตำบลซำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์
โดยมีท่านพระอธิการบุญมี โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดบ้านแทง คณะสงฆ์วัดบ้านแทง ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลซำ คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีเปิดฯ
ณ ศาลาธรรมโกศล วัดบ้านแทง ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดย : วัดบ้านแทง

ที่อยู่ : ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 11:51:41

ข้อมูลเมื่อ : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 11:51:41

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

งานนมัสการไหว้พระธาตุ

โดย ไพรบึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 31

ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถกลางน้ำ

โดย วัดศรีบุญเรือง

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 202

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 445