สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันเนาว์สงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖

การก่อเจดีย์ทรายมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยก่อนพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมด้วยบริวารพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหาดทรายขาวบริสุทธิ์ จึงเกิดจิตศรัทธาก่อทรายขึ้นเป็นเจดีย์ทั้งสิ้น๘หมื่น๔พันองค์เพื่ออุทิศเป็นพุทธบูชาซึ่งเมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงทูลถามอานิสงส์ของการสร้งเจดีย์ทรายดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสรับว่าการที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาก่อสร้างเจดีย์ทราย๘หมื่น๔พันองค์ หรือแม้แต่องค์เดียวก็จะได้รับอานิสงส์มากจะไม่ตกนรกหลายร้อยขุมหากเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์เงินทองเมื่อตายก็จะได้ขึ้นสวรรค์

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(250.97 kb)

ไฟล์แนบ 2
(276.66 kb)

ไฟล์แนบ 3
(291.9 kb)

ไฟล์แนบ 4
(241.05 kb)

ไฟล์แนบ 5
(530.98 kb)

โดย : วัดหนองนกเขียน

ที่อยู่ : ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 13

ปรับปรุงล่าสุด : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 13:23:00

ข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 13:23:00

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 30

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 210

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมา

โดย วัดโพธิ์น้อย

ข้อมูลเมื่อ : 24-11-2565

เปิดดู : 318

วันสาร์ทไทยแซนโฎนตา 2565

โดย วัดปราสาทศรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 46