สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการอบรมเด็กโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ “พุทธทายาท ทายาทแห่งธรรม รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ ในยุค Next Normal

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯ “พุทธทายาท ทายาทแห่งธรรม รู้คิด รู้ธรรม รู้ทำ ในยุค Next Normal” เพื่อปลูกจิตสำนักให้เด็กและเยาวชน ได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้อย่างถูกต้องดีงาม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง เพื่อตนเอง โดยมีคณะสงฆ์วัดบ้านแทง ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลซำ คณะครู นักเรียน ในพื้นที่ตำบลซำ ทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านแทงวิทยา (2) โรงเรียนบ้านหนองแคน (คุรุราษฎร์สามัคคี) (3) โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ (4) โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมระหว่างวัดบ้านแทง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
พิธีเปิดการอบรมฯ โดยมีท่านประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตาจากท่านพระครูโพธิสิริสารธรรม เจ้าคณะตำบลซำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (5.27 mb)

ไฟล์แนบ 2
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยมีนายประยูร นาคสิงห์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ เป็นประธานในพิธี (5.16 mb)

ไฟล์แนบ 3
(1.12 mb)

ไฟล์แนบ 4
(415.24 kb)

ไฟล์แนบ 5
(739.31 kb)

โดย : วัดบ้านแทง

ที่อยู่ : ต.ซำ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 22:10:46

ข้อมูลเมื่อ : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 22:10:46

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

โดย สวนป่าอริยทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 39

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

โดย จังกระดาน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 367

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 87

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 334