สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานนมัสการไหว้พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง

งานนมัสการไหว้พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์

โดยความดำริขององค์หลวงพ่อใหญ่ พระครูวาปีคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดไพรบึง ตั้งแตสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลไพรบึง เจ้าคณะอำเภอไพรบึง ปีพ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไพรบึง

โดย : ไพรบึง

ที่อยู่ : ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 19:48:54

ข้อมูลเมื่อ : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 19:48:54

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

โดย สวนป่าอริยทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 70

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

โดย จังกระดาน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 489

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 101

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 343