สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาทสือฃบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำประเทศไทย ที่คนไทยนับถือและยกย่องเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นสรณะแห่งชีวิต ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชน หลงระเริงในสังคมวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมมากขึ้น
            พระพุทธศาสนาจึงเป็นแนวทางที่จะบรรเทาความเห็นผิดนั้น ด้วยหลักไตรสิกขา คือการบรรพชาเพื่อศึกษาในทางธรรม อันเป็นประตูสู่ความเห็นชอบ ช่วยให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
           อนึ่ง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบนักษัตร ๗๒ พรรษา และในวันที่ ๒ เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(6.27 mb)

ไฟล์แนบ 2
(752.46 kb)

โดย : จังกระดาน

ที่อยู่ : ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเข้าดู : 489

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 08:29:18

ข้อมูลเมื่อ : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 08:29:18

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

โดย สวนป่าอริยทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 70

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 101

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 343