สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลก

งานปฏิบัติธรรมคุ้มครองโลกเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ มกราคม เป็นความดำริของพระอาจารย์พุ่ม ปภากโร หัวหน้าที่พักสงฆ์สวนป่าอริยทรัพย์ เพื่อนำพาพุทธศาสนิกชนปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้รู้ เข้าใจ และเข้าถึงธรรม สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างผาสุก และเผยแผ่พระศาสนาให้แก่ชนรุ่นหลังที่ยงัห่างไกลวัดวา จากปัญหาสังคมนักเสพบริโภค ตามยุคโลกาภิวัฒน์

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(153.96 kb)

ไฟล์แนบ 2
(286.8 kb)

ไฟล์แนบ 3
(384.04 kb)

ไฟล์แนบ 4
(378.08 kb)

ไฟล์แนบ 5
(445.4 kb)

โดย : สวนป่าอริยทรัพย์

ที่อยู่ : ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

จำนวนเข้าดู : 69

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 19:56:27

ข้อมูลเมื่อ : 20 มกราคม พ.ศ. 2567 19:56:27

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน๒๕๖๗

โดย จังกระดาน

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 489

โครงการสังฆสามัคคี

โดย วังตามัว

ข้อมูลเมื่อ : 12-01-2566

เปิดดู : 101

งานบุญหล่อพระพุทธรูป

โดย วัดกระหวัน

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2565

เปิดดู : 343